clite

https://github.com/lispy-stuff/clite.git

git clone 'https://github.com/lispy-stuff/clite.git'

(ql:quickload :clite)
0

(78 111 116 32 70 111 117 110 100)